מבוא
אתר "Pets & more TLV", בכתובת www.petnmoretlv.co.il (להלן "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית, המאפשרת לקהל המבקרים קבלת מידע וקנייה נוחה ומהירה של ציוד לבעלי חיים (להלן "השירותים)
האתר מופעל ע"י דינה וייס קלאר, מס' עוסק: 55547855, , ת"א.
האמור בתקנון ובאתר נכתב בלשון זכר בלבד מטעמי נוחות, אולם הפנייה ההתייחסות היא באופן שווה לבני שני המינים.


תנאי שימוש 
כל מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת בו ו/או מבצע רכישה מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר, קרא אותו ומסכים להוראותיו. 
רשאי לקנות באתר כל אדם מעל גיל 18 שנים, אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת. 
כדי שבקשתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל, צריכים להתקיים התנאים הבאים: 
1. חברת האשראי של הרוכש אישרה את ביצוע העסקה. 
2. המוצרים שנרכשו נמצאים במלאי. 
3. המען לאספקת המוצרים נמצא בתחום האזורים שמתבצעים אליהם משלוחים. במקרה של ספק, ניתן לברר זאת טלפונית. 
4. בעת אספקת המוצר יהיה על הרוכש להציג תעודת מזהה תקפה של בעל כרטיס האשראי.

*במידה ובשל נסיבות חריגות כלשהן לא תתאפשר אספקת אחד המוצרים, או שיימצא כי המוצר אזל מן המלאי, תיצור החברה קשר עם הלקוח ותתאם איתו אספקת מוצר חליפי, או זיכוי מלא על מחיר ההזמנה.


תשלום ואספקה 

הזמנות מיידיות באתר ניתן לבצע באמצעות תשלום בפייפאל, בהתאם למדיניות האבטחה של פייפאל.

ניתן לבצע תשלום בכרטיס אשראי באופן טלפוני . חיוב כרטיס האשראי של הלקוח אינו מיידי, אלא ייעשה רק לאחר שתוודא החברה כי המוצר נמצא במלאי ותתאם את אספקתו ללקוח. 

פרטי כרטיס האשראי מועברים לחברה באמצעות קישור מאובטח ומוצפן. למרות זאת, רשאי הלקוח לבחור שלא להעביר את פרטי כרטיס האשראי דרך האתר, ובמקרה זה תיצור עמו החברה קשר טלפוני לקבלת הפרטים הנדרשים. 


מדיניות שירותים ומחירים וביצוע ההזמנה 


באתר מוצגים מוצרים שונים, ולידם מחירם. התמונות של המוצרים האתר הנן לצורך המחשה בלבד. 
לאחר שהתרשם הרוכש מהמוצר וממחירו, באפשרותו להוסיף את המוצר לסל הקניות. ניתן גם לגרוע מוצרים מהסל, או לשנות את כמותם לפי הצורך. לאחר בחירת המוצרים יש לגשת לקופה כדי להשלים את הרכישה. 
לצורך הרכישה, נדרש הרוכש בנוסף לפרטי המוצרים למסור את פרטיו האישיים, כתובת למשלוח המוצר, פרטי כרטיס אשראי, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. 
מסירת פרטים אישיים שאינם נכונים הנה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים שאינם נכונים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר. 
בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. 


החזרת מוצרים: 
מדיניות החזרת המוצרים של  Pets & more TLV היא: 
הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר,  ע"י הודעה לדוא"ל info@petsnmore.co.il. 
Pets & more TLV תעשה כל שביכולתה לאסוף את המוצר, אך אחריות החזרתו תחול על הלקוח. המוצר יוחזר באריזה סגורה ובמצב חדש ולא משומש. ביטול הזמנה עקב פגם לא תחויב בדמי ביטול ובלבד שהודעה בדבר החזרת המוצר תעשה תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר וכן שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית.

הגבלת אחריות 
האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן. 
האתר נוקט בכל האמצעים בכדי לוודא כי המידע המוצג באתר אמין, במקרים בהם תתגלנה טעויות במידע המוצג באתר, ינקוט האתר בכל האמצעים בכדי לפתור את הבעיה וכן יאפשר את ביטול העסקה. 
התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. 
בכל מקרה חבות החנות, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש. 

בעלות ושמירה על זכויות 
האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש "להוריד" (download ) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.


This Web site was created using PrestaShop™ open-source software.